Hvorfor opstår vold?

Er der vold i en familie, er alle udsatte - børn og voksne.
Vold handler om kontrol og magt.

Pige med to blomster

Partnervold

Vold, der udøves af en partner, er relativt grovere end andre former for vold. Andelen af politianmeldte sager om partnervold har fx oftere medført kontakt til skadestue sammenlignet med andre typer af voldsager.

Voldsudsatte børn

Alle børn, der lever i familier med vold, er voldsudsatte – uanset om det er barnet selv eller en anden i familien, der er udsat for vold. Det er vold i sig selv, fx at se mor blive slået af far og ikke vide, hvornår volden i hjemmet sker igen. Børn, der vokser op i en familie med vold, bliver i mindre eller sværere grad traumatiseret. Det har konsekvenser for deres trivsel og udvikling, og det er lige så skadeligt for børn at se eller overhøre vold mod en nærtstående voksen, som det er selv at blive udsat for vold.

Volden tiltager og bliver værre

Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager og bliver værre – i værste fald livsfarlig.

Hvorfor er mennesker voldelige?

Der er mange årsager til voldelig adfærd – individuelle, familiære, sociale og samfundsmæssige forhold kan spille en rolle. Der er dog ingen personlige egenskaber, situationer eller hændelser, der retfærdiggør voldelige handlinger. Vold handler i mange tilfælde om afmagt.
Volden giver voldsudøveren en følelse af styrke og kontrol og en oplevelse af magt.
Et voldeligt forhold er ikke ligeværdigt. Volden er altid voldsudøverens ansvar.

Søg hjælp

Det kan være svært at bryde ud af et voldeligt forhold, bl.a. fordi de ofte uforudsigelige skift mellem ømhed og vold kan føre til stor følelsesmæssig forvirring.