Udflytning og tiden efter krisecentret

Når du er parat, hjælper vi dig med at komme videre fra krisecentret. Du får bl.a. tilbud om en familierådgiver, der følger dig i tiden efter dit ophold på Silkeborg Krisecenter

Hjælp i forbindelse med udflytning

Mens du bor på Silkeborg Krisecenter, skal du finde ud af, hvad der skal ske, når du er klar til at flytte ud. Der er rigtig mange overvejelser, der skal tages stilling til. Din kontaktperson vil hjælpe og støtte dig med fx:

  • samtale om fremtidig bolig
  • rådgivning og vejledning om praktiske forhold (overtagelse af nyt lejemål, ansøgning om indskudslån, boligsikring, etableringshjælp, adresse/og navnebeskyttelse, mm)
  • råd og vejledning om et liv uden vold
  • råd og vejledning om fremtidige hjælpeinstanser
  • guidning / hjælp til at skabe kendskab til lokalsamfundet
  • formidle kontakt til frivillige, der kan være behjælpelig med selve udflytningen
  • tilbud om efterværnsbesøg i hjemmet

Koordinerende familierådgivning for voldsramte kvinder med børn

Silkeborg Kommune tilbyder familierådgivning til alle voldsramte kvinder med børn, når du er klar til at flytte ud.
Familierådgivningen varetages af en socialrådgiver i Familieafdelingen, der følger dig og hjælper dig i overgangen til din nye tilværelse.Tilbuddet fortsætter normalt op til et halvt år, indtil du og dine børn er etableret i jeres nye tilværelse, og jeres hverdag fungerer for jer. Rådgivningen vedrører områder som bolig, økonomi, arbejde/uddannelse, børnenes skole/daginstitition og sundhed og trivsel.

Tilbuddet om familierådgivning til voldsramte kvinder med børn sker ifølge § 109, stk 4 i Lov om Social Service.

Silkeborg Krisecenter samarbejder med familierådgiveren, der kommer ugentligt på krisecentret. Familierådgiveren kan også træffes på 89 70 17 56.