Døgntakst og egenbetaling

Den voldsramte kvindes hjemkommune betaler døgntakst for opholdet. Kvinden selv betaler et mindre beløb pr. døgn for kost, vask mm.

Døgntakst i 2017

Døgntaksten for ophold på Silkeborg Krisecenter udgør kr. 1659, hvoraf staten refunderer kommunen 50 %.
Døgntaksten faktureres af Silkeborg Kommune til kvindens bopælskommune hver måned. 

I særlige tilfælde kan en kvinde have brug for at råde over 2 værelser. Eksempelvis i tilfælde hvor kvinden har mere end 3 børn, og der ikke sengepladser nok på et værelse.
Bopælskommunen vil i disse tilfælde snarest efter kvindens indlogering blive orienteret om, at der vil blive faktureret for 2 pladser.  

Revisionspåtegning 2015

Kvindens egenbetaling i 2017

Betaling for kost, vask mm. pr. voksen pr. døgn udgør kr. 76. Betaling for kost, vask mm. pr. barn pr. døgn udgør kr. 32.

Der kan i særlige tilfælde aftales en reduceret pris, hvis kvindens indtægt er minimal eller ikke eksisterende.

Egenbetalingen faktureres af Silkeborg Krisecenter til kvinden selv, med mindre anden skriftlig aftale foreligger med kvindens hjemkommune. Egenbetaling betales forud en gang pr. måned.

Silkeborg Krisecenters CVR
16 28 76 01

Silkeborg Krisecenters EAN NR
579 800 564 214 5