Bestyrelsen

Bestyrelsen for Silkeborg Krisecenter er øverste myndighed. Den består af 7 medlemmer.

Bestyrelsens består af 7 medlemmer, og indeværende valgperiode er 1. marts 2015 - 1. marts 2018.

Formand: Hanne Steenbjerg. hst@fibermail.dk  Telefon: 4089 6671

Næstformand: Elin Kesting. sejs@mail.tele.dk

Katrine Fredslund Sørensen. katrinefredslund.sorensen@silkeborg.dk

Lisbeth Jappe. lisbeth.jappe@skolekom.dk

Lise Dam. lisedam48@gmail.com

Bent Riber Nielsen. bni21@politi.dk

Bente Bak Christensen. bentebakchristensen@gmail.com